Elekter, valgustus, asfalttee, vesi, tuletõrjehüdrandid.